2017 zmiany w CIT

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje zmieniona ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość stawki CIT dla małych podatników została obniżona z 19% do 15%. Małymi podatnikami są przedsiębiorstwa, w których przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro w przeliczeniu na polską walutę. Z niższej stawki podatku CIT mogą skorzystać również nowe przedsiębiorstwa lecz w określonych przypadkach. Wraz ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych weszły w życie przepisy regulujące wykorzystywanie przez nowe firmy mniejszej stawki podatku. Z preferencyjnej stawki podatku nie mogą skorzystać np. przedsiębiorcy, którzy podzielili swoją firmę specjalnie, po to aby korzystać z obniżonej stawki podatku CIT. Ustawodawcy chcą, aby wprowadzone zmiany wpływały na rozwój małych firm oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw.

Zachęcamy do zakładania spółek z naszą pomocą. To właśnie teraz masz idealny moment na otwarcie własnej firmy.