6 miesięczne spółki z o.o. na sprzedaż

O popularności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decydują przede wszystkim: brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki własnym majątkiem, stosunkowo niski kapitał zakładowy, wnoszony przez udziałowców oraz możliwość dość swobodnego kształtowania zapisów w umowie spółki z o.o. Osoby zachęcone do prowadzenia firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zanim zdecydują na jej nabycie, rozważają możliwość zakupu spółki nowej lub ze stażem.

Zarówno kupno spółki nowej jak i stażowej jest dobrym sposobem na rozpoczęcie biznesu. Jednak jeśli zależy nam na pozyskaniu kredytu, lepiej wybierzmy spółkę stażową. Dla przykładu gotowe 6 miesięczne spółki z o.o. są bardziej wiarygodne dla instytucji finansowych, niż świeżo założone spółki. Spółki posiadające wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym od 6 miesięcy wzbudzają także zaufanie kontrahentów i potencjalnych Klientów.

Zdecydowanych na spółkę nową lub 6-miesięczną, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.