Aktualizacja danych KRS 2021

nowy rok w wielu firmach oznacza duże zmiany, gdyż jest to idealny czas na otwarcie się na nowe perspektywy, możliwości i projekty. Wiele kluczowych zmian w firmie np. adres, wspólnicy, zakres działalności (kody PKD) czy zmiany w umowie spółki należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmian dokonać można w rejestrze przedsiębiorców KRS, w terminie do 7 dni od dnia ich wystąpienia. W zależności od rodzaju zmiany konieczne jest przygotowanie wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami i dokumentami dodatkowymi. Oplata sądowa za złożenie wniosku jednorazowo wynosi 300/350zł. Dokumenty można wypełnić i złożyć elektronicznie lub wypełnić papierowo i złożyć w odpowiednim Sądzie Rejonowym bądź wysłać pocztą.

Podczas składania do KRS wniosków aktualizacyjnych, warto zadbać o to, aby były one bezbłędnie wypełnione i nie zawierały braków, gdyż sąd wezwie do ich usunięcia. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów, którzy zajmą się wypełnieniem całej dokumentacji, złożą wniosek i będą monitorować proces zmian.