Aktualizacja danych spółki w 2016

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że ma on obowiązek dokonania aktualizacji danych spółki w 2016 roku. Jeśli zmianie uległa m. in. kwestia zarządu firmy, jej członków bądź siedziby, to koniecznie należy to odnotować w Krajowym Rejestrze Sądowym, by zachować koncepcje mówiącą, że w KRS znajdują się informacje aktualne i odpowiadające rzeczywistemu stanu prawnemu i faktycznemu.

Sąd rejestrowy ma 7 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku i aktualizacje danych. Zmiany w składzie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ewentualne zmiany w składzie osobowym wspólników spółki wymagają złożenia w KRS formularza KRS-Z3, który jest odpowiedni dla zmian danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Dodatkowo konieczne będą załączniki w postaci KRS-ZK, KRS-ZW oraz stosowane dokumenty.
Pamiętaj, że nie obędzie się od dodatkowej opłaty sądowej oraz za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Aktualizacja danych to skomplikowana kwestia, więc jeśli czujesz, że nie poradzisz sobie sam, skontaktuj się z nami! Nasi pracownicy chętnie pomogą Ci przejść przez wszystkie problematyczne procesy.