Aktualizacja wpisów w KRS

Każdy właściciel firmy prowadzonej w formie spółki podlegającej konieczności uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zdaje sobie sprawę, że ilekroć dokona pewnych istotnych zmian w umowie strukturze firmy, będzie musiał poinformować o tym rejestr. Nie ma możliwości uchylenia się od tego obowiązku, każda, nawet najmniejsza zmiana, taka jak zmiana adresu, członków zarządu czy członków innych organów, podlega konieczności zaktualizowania danych w KRS.

Aby zgłosić zmianę danych należy zorientować się z jakiego formularza należy skorzystać, wypełnić go, złożyć w jednym z oddziałów KRS oraz czekać na jego rozpatrzenie odpowiedź zwrotną. Zmiany uznaje się za prawomocne dopiero po zaktualizowaniu danych w rejestrze.

Niektórzy przedsiębiorcy mają również możliwość zgłaszania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego przez internet, jest to jednak wąskie grono osób i należą do niego tylko tylko Ci przedsiębiorcy, którzy zakładali swoje firmy w ministerialnym systemie do rejestracji spółek online.