Całkowity koszt założenia spółki

Całkowity koszt założenia spółki uzależniony jest od wielu czynników. Po pierwsze, ważne jest czy zamierzamy założyć ją samodzielnie, czy też dokonamy zakupu gotowego już podmiotu gospodarczego.
W zależności od rodzaju spółki ceny bardzo się między sobą różnią, ze względu chociażby na stawkę minimalną kapitału zakładowego.

Decydując się na samodzielne założenie spółki musimy brać pod uwagę:

-opłaty u notariusza (za przygotowanie umowy i jej odpisu),
-opłaty za rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców (za przygotowanie odpowiedniego wniosku oraz za dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego),
-opłaty dodatkowe (skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych).

Wybierając zakup gotowego podmiotu cena w znacznym stopniu zależna jest od długości stażu danej spółki. Im podmiot dłużej funkcjonuje na rynku tym posiada większe zdolności kredytowe, leasingowe, a także spotęgowane szanse na pozyskanie dotacji i dofinansowań. Wobec tego wraz z wydłużaniem się jej stażu jej cena również wzrasta.