Charakterystyka spółek zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Działalność spółek z o.o. uregulowana jest w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz nieobowiązkowo rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów pieniężnych lub aportu na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Spółka z o.o. może zostać założona w sposób tradycyjny lub uproszczony, czyli przez Internet. Przedsiębiorca sam wybiera sposób rejestracji spółki.

Chcesz założyć spółkę z o.o.? Oferujemy profesjonalną pomoc w rejestracji. W swojej ofercie posiadamy również gotowe spółki na sprzedaż.