Czy spółka z o.o. może być jednoosobowa?

Oczywiście,że tak. Art.4 ust 1 pkt3 mówi, że spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza.

Spółka z o.o. może być założona przez jedną osobę, ale tylko w celu zgodnym z prawem. Istnieje także wyjątek, który stanowi założenie jednoosobowej spółki z o.o. przez inną spółkę z o.o. Wyjątek ten ma uzasadnienie w odniesieniu tylko do spółek kapitałowych, które stanowią połączenie kapitału, a nie indywidualnych cech wspólników.

Z porad ekspertów wynika, że trzeba dokładnie rozważyć opcję zakładania takiej spółki, szczególnie przez małe i mikro firmy, gdyż wiąże się to z dużymi kosztami. Nie da się ukryć, że jest to jedna z największych wad. Kolejną jest tzw. “oświadczenie woli”. Musi być ono składane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Jednak warto zauważyć, że można wyróżnić znacznie więcej zalet jednoosobowej spółki. Przedstawię Państwu kilka z nich:
– jedyny wspólnik nie odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania spółki;
– możliwość pełnej kontroli nad spółką;
– istnieje możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji, ponieważ sprzedaż udziałów jet znacznie mniej kłopotliwa niż sprzedaż pasywów;
– oddzielenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej od podmiotu zaangażowanego w nią kapitałowo ( jej jedynego wspólnika);