Czy warto założyć spółkę komandytową?

Czy warto jest założyć spółkę komandytową zamiast spółki z o.o.? Tak brzmi jedno z pytań coraz częściej stawianych przez osoby, decydujące się na własną działalność gospodarczą. Czy warto? Oto wskazówki pozwalające znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Spółka komandytowa jest spółką zaliczaną do grup spółek osobowych. Oznacza to, że opodatkowana jest podatkiem od osób fizycznych. To sprawia, że nie musi odprowadzać podwójnego podatku od zysku, jak dzieje się to w przypadku spółek z o.o.

Spółka komandytowa umożliwia tylko częściowe ograniczenie odpowiedzialności spółki. Ograniczenie to posiadają tylko komandytariusze w spółce, którzy nie zajmują się prowadzeniem spraw spółki, lecz wnoszą do niej tylko kapitał. Pozostali wspólnicy – komplementariusze nie mają ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, lecz nie muszą wnosić do niej kapitału, a jednak prowadzą jej działalność.

Czy warto założyć spółkę komandytową zamiast spółki z o.o.? Opierając się o informacje na temat spółki z o.o. oraz spółki komandytowej, warto brać pod uwagę również specyfikę otwieranej działalności, gdyż nie zawsze spółka komandytowa będzie najlepsza, chociaż może wydawać się ciekawa.