Dlaczego warto założyć spółkę komandytową?

Jedną z częściej wybieranych form prowadzenia firmy jest spółka komandytowa. Jest to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firma. Odpowiedzialność wspólników podzielona jest tak, że jeden odpowiada w sposób ograniczony – komandytariusz, a drugi – komplementariusz w sposób nieograniczony. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisania jej w Krajowy Rejestr Sądowy, Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad wyborem tej formy prowadzenia firmy. Niesie ona ze sobą jednak wiele zalet do których należy na przykład możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników. Ten rodzaj spółki może korzystać z prostszych form opodatkowania. Istnieje również możliwość ustanowienia komplementariuszem spółki z o.o. w celu optymalizacji podatkowej.

Ciągle zastanawiasz się czy spółka komandytowa odpowiada Twoim wymaganiom? Skontaktuj się z nami i rozwiej wszelkie wątpliwości. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.