Dokumenty niezbędne podczas rejestracji spółki

Podjąłeś decyzję o założeniu spółki? W takim razie będziesz musiał ją zarejestrować. Zależy Ci na sprawnym i bez komplikacyjnym procesie rejestracyjnym? Jest to możliwe, ale tylko i wyłącznie dzięki prawidłowo wypełnionej i kompletnej dokumentacji.

Dokumenty związane z rejestracja spółki, złożone powinny być w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pierwszym i jednym z najważniejszych dokumentów jest umowa spółki. Warto zwrócić uwagę an wymogi jej sporządzania, by była ona ważna i nie musiała ulegać poprawkom. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej istniej obowiązek sporządzania umowy w formie aktu notarialnego. W umowie muszą zostać zawarte informacje takie jak:

  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwa i siedziba spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego (w przypadku spółek kapitałowych),
  • liczbę udziałów wraz z ich wartością materialną,

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie działalności w sądzie rejestrowym. Dokonuje się tego za pomocą wniosku KRS-W3 i kilku potrzebnych załączników:

  • KRS-WE- dotyczy wspólników,
  • KRS-WK- dotyczy reprezentantów przedsiębiorstwa,
  • KRS-WM- dotyczy przedmiotu działalności spółki,

Do wspomnianego wniosku dołączyć należy również 2 arkusze umowy spółki oraz oświadczenie zarządu o pokryciu wysokości kapitału zakładowego wraz z dowodami pokrycia tych opłat.

Jak widać proces rejestracyjny spółki jest stosunkowo dość skomplikowany i złożony, dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy. Skontaktuj się z nami i podejmij współpracę. Gwarantujemy sprawną rejestracje Twojej działalności.