Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o.

Podczas przebiegu procesu rejestracji konieczne jest kilka dokumentów, które przedsiębiorca musi posiadać i dostarczać różnym urzędom. Jakie dokumenty są niezbędne:

– uchwała wspólników o powołaniu zarządu
– umowa spółki
– lista wspólników (z wartością nominalną i liczbą udziałów)
– oświadczenie wniesienia wkładów na rzecz kapitału zakładowego
– lista z danymi członków zarządu
– formularz RG+
– formularz NIP (wraz z umową potwierdzającą posiadanie prawa do korzystania z lokalu- adresu rejestrowego spółki)
– potwierdzenie uiszczenia opłaty w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– zgłoszenia płatnika ZUS

Należy pamiętać, że wszystkie dostarczane dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi urzędowo odpisami lub wyciągami.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani lub potrzebowali więcej informacji odnośnie dokumentacji koniecznej do procesu rejestracji spółek prosimy o kontakt z naszą firmą. Udzielimy Państwu wszystkich niezbędnych informacji oraz odpowiemy na pytania.