Dokumenty potrzebne przy zakładaniu spółki z o.o.

Podczas zakładania własnej działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie musiał wypełnić pewne formalności, które niezbędne są do założenia spółki, a następnie złożyć je do odpowiednich urzędów i organów.

Do wyboru wnioskodawca może mieć sposób, w jaki zarejestruje przedsiębiorstwo – tradycyjnie w formie aktu notarialnego czy elektronicznie przy użyciu gotowego wzorca umowy udostępnionego na portalu S24.

Taki dokument powinien być sporządzony w oparciu o najistotniejsze informacje i dane dotyczące firmy. Po spisaniu pisma przedsiębiorca musi zająć się innymi, ale również ważnymi kwestiami – pokryciem kapitału zakładowego, powołaniem organów itp.

Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, to właściciel przyszłej działalności może złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie więc dokumenty należy złożyć do urzędów i organów? Przede wszystkim umowę, oświadczenie, że wkład finansowy na pokrycie kapitału został wniesiony, informację o danych dotyczących wspólników i członków zarządów, a także dodatkowe załączniki zawierające określony przedmiot działalności, a także sposób w jaki powstał podmiot jeżeli nastąpiło połączenie lub podział.