Doradztwo w sprawie założenia spółki komandytowej

Spółka komandytowa to odrębny typ spółki prawa handlowego zaliczany do spółek osobowych, do których należą również spółka jawna, partnerska oraz komandytowo-akcyjna.

Spółka jawna charakteryzuje się przede wszystkim podziałem wspólników na komandytariuszy oraz komplementariuszy.

Komandytariusz pełni rolę wspólnika pasywnego. Nie prowadzi on zatem spraw spółki oraz jej nie reprezentuje. Z tego względu jego odpowiedzialność została ograniczona do wysokości sumy komandytowej, ustalonej w umowie spółki.

Komplementariusz jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacje. Ze względu na czynne uczestnictwo w kierowaniu spółką ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Chcesz założyć spółkę komandytową? Kwestię tę warto skonsultować ze specjalistami, którzy pomogą Ci w wyborze optymalnej formy przedsiębiorstwa oraz pomogą sprostać wszelkim formalnościom.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Oferujemy profesjonalne usługi gospodarcze.