E-rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W Kodeksie Spółek Handlowych można znaleźć przepis dotyczący zakładania spółek w trybie uproszczonym- S24 (przez Internet). Możliwe jest to dzięki portalowi dostępnemu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioski dotyczące założenia spółki w trybie S24 rozpatrywane są przez Krajowy Rejestr Sądowy w dni robocze (w godzinach pracy sądów).

Należy pamiętać o kilku ważnych faktach:
– W sytuacji, gdy umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,to na pokrycie kapitału zakładowego wnoszone są wyłącznie wkłady pieniężne.
– W terminie najpóźniej siedmiu dni od dnia zarejestrowania spółki, powinno się pokryć kwotę kapitału zakładowego.
– Również w terminie podanym wyżej zarząd spółki zobligowany jest do złożenia wzorów podpisów w sądzie.
– Elektroniczny system Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest obsługiwany przez przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 i niższej.
– Z tego systemu mogą korzystać zarówno obywatele Polski jak i cudzoziemcy.
– Do systemu może logować się tylko osoba zarejestrowana (posiadająca login i hasło).
– W momencie składania wniosku wszyscy wspólnicy muszą znajdować się przy jednym komputerze.
– W systemie zostały zawarte wszystkie kody PKD (włącznie z tymi zabronionymi dla spółek z o.o.).
– Od 1.12.2014 procedura “jednego okienka” dotyczy także rejestracji spółek z o.o. (z wykorzystaniem wzorca umowy S24).