Elektroniczna zmiana danych w KRS

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w formie prawnej podlegającej wpisowi w KRS doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że każdą ważną zmianę jakiej dokona, musi zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkie zmiany związane z nazwą firmy, jej adresem, siedzibą, organami sprawującymi władzę, statutem czy oddziałami należy zgłaszać najpóźniej do 7 dni. Przedsiębiorca, aby zaktualizować dane musi sporządzić stosowny wniosek na odpowiednim formularzu i przedłożyć go w siedzibie KRS odpowiedniej ze względu na adres siedziby działalności. Jeżeli nie dopełni tych czynności zostanie na niego nałożona kara grzywny.

Elektroniczna zmiana danych w KRS jest dostępna tylko dla tych podmiotów, które zostały założone w ministerialnym systemie do elektronicznej rejestracji spółek. Jeżeli więc założyłeś spółkę przez Internet, możesz dokonywać jej aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym również przez Internet. Pozostałe osoby muszą po dokonaniu każdej istotnej zmianie w firmie sporządzać i składać odpowiedni wniosek.