Etapy rejestracji spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczana jest do najpopularniejszych i najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak więc przebiega proces jej rejestracji?

Założenie spółki zaczyna się od spisania umowy. Zawiera ona podstawowe informacje o firmie. Aby była ważna, musi mieć postać aktu notarialnego. W tym celu należy udać się do notariusza.

Kolejnym etapem jest zebranie kapitału zakładowego powstałego z emisji udziałów.

Następnym krokiem jest dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki niemu, spółka może zacząć legalną działalność i otrzymać osobowość prawną. W celu dokonania procedury rejestracyjnej składa się odpowiedni wniosek o wpis wraz z załącznikami i dokonuje się opłat za wpis i ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Potem powinno się postarać o otrzymanie NIP-u i REGON-u, koniecznie wymaganych numerów do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem podatku VAT, musi zgłosić to do Urzędu Skarbowego. Należy dokonać również zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.