Etapy zakładania spółki z oo

Etapy zakładania spółek z o.o. są prawie takie same, jak w przypadku innych spółek handlowych. Pierwszym krokiem jest sporządzenie umowy spółki. Dokument ten sporządzają wspólnicy, określając najważniejsze zasady działania przedsiębiorstwa. Umowa nie w wszystkich przypadkach spółek musi mieć w postać aktu notarialnego, lecz akurat w spółce z o.o. jest to wymagane.

Kolejnymi etapami zakładania spółek z o.o. są – zebranie kapitału zakładowego oraz rejestracja podmiotu gospodarczego w KRS. W spółce z o.o. minimalny kapitał podstawowy jest ściśle określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Po jego zebraniu, obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie dokumentacji rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez wybrane sądy rejestrowe. Należy zwrócić się do sądu, którego siedziba jest właściwa z siedzibą nowo powstałej firmy.

Etapy założenia spółki z o.o. mogą wydawać się proste. Niestety w rzeczywistości okazuje się, że proces rejestracyjny jest znacznie trudniejszy. Warto także dodać, że przeprowadzanie procesu rejestracyjnego spółki z o.o. może trwać bardzo długo.