Firma spółki komandytowej

Nazwa spółki komandytowej (firma) może być dowolna, ale warto pamiętać, że istnieją pewne obowiązujące zasady, poprzez naruszenie których wspólnicy mogą ponieść przykre konsekwencje.

Firma spółki komandytowej (nazwa) powinna być charakterystyczna i wyróżniać przedsiębiorcę z grona konkurencji. Nazwa nie może naruszać praw osób trzecich. Oznacza to, że nie może być na przykład celowo podobna do nazwy bardzie znanego konkurenta. Teoretycznie Kodeks Spółek Handlowych nie narzuca większych ograniczeń co do nazwy, a więc może być ona dowolna. Oczywiście problematyczne nazwy mogą zostać uznane za obraźliwe.

Wymogiem jest, aby w firmie koniecznie oznaczono formę prawną. Warunek ten jest obowiązkowy dla wszystkich spółek prawa handlowego. Tak wiec na przykład jak mówimy o spółce komandytowej to w nazwie powinna znaleźć się cała nawa rodzaju spółki lub jej skrót (sp. k.). Istnieje jeszcze jeden wymóg odnośnie nazwy spółki komandytowej. Ważne jest, by w nazwie uwzględnione zostało nazwisko komplementariusza (nie komandytariusza!).

Masz jakieś wątpliwości związane z kwestią firmy spółki komandytowej? Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.