Fundacja charakterystyka

Fundacja to organizacja pozarządowa, co oznacza, że działa dla realizacji określonych celów, a nie zysku. Ponadto posiada kapitał na ten cel. Zazwyczaj są one tworzone, aby pomagać innym. Cel fundacji musi być użyteczny społecznie i gospodarczo.

Podstawą działania tej organizacji jej statut, w którym muszą znajdować się podstawowe informacje dotyczące fundacji oraz jej funkcjonowania tj. jej nazwa, struktura, cele, kapitał. Fundacja wymaga powołania Zarządu w składzie od 3 do 5 osób, które będą prowadziły jej sprawy. Organ ten pełni bowiem funkcję wykonawczą.

Założyciel fundacji to fundator. To on powołuje pierwszy Zarząd, wprowadza kapitał oraz wyznacza cele organizacji.

Utworzenie fundacji wymaga uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Formalności z tym związane można pominąć korzystając z usług specjalistów. Usługi rejestracyjne tego typu oferuje nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy szczegóły oraz odpowiemy na wszelkie pytania z zakresu zakładania i prowadzenia fundacji.