Gdzie rejestrować spółkę?

Zastanawianie się gdzie można zarejestrować spółkę jest bardzo normalne. Rejestr w jakim się tego dokona, może być różny w zależności od wybranej formy prawnej. Natomiast wybór formy prawnej jest to ważna decyzja, wpływająca na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Jeżeli zakłada się jednoosobowe przedsiębiorstwo lub spółkę cywilną, działalność gospodarczą należy zarejestrować ją w CEIDG czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestr ten prowadzony jest w formie elektronicznej, więc rejestracji można dokonać przez internet lub w Urzędzie Gminy.

Jeżeli zakładana działalność podlega wpisowi do KRS, należy w celu jej rejestracji udać się do właściwego dla siedziby spółki sądu rejestrowego. Tam należy złożyć wymagane dokumenty oraz uiścić opłaty sądowe. Rejestracji w KRS można dokonać także za pomocą internetu,
Niestety ta opcja jest dostępna tylko w przypadku spółki z o.o., komandytowej oraz jawnej.

Jeżeli wiesz już gdzie zarejestrować swoją działalność, następnym krokiem jest dokonanie rejestracji. Proces ten jest trudny, dlatego może być Ci przydatna nasza pomoc.