Gotowe spółki z o.o. na sprzedaż dla obcokrajowców

Obcokrajowcy decydujący się otworzyć firmę na terenie Polski zazwyczaj decydują się na zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na wybór ten wpływa kilka podstawowych czynników. Po pierwsze do założenia tej spółki uprawnieni są niemal wszyscy, zarówno rodowici obywatele, jak i osoby z zagranicy, niezależnie od kraju ich pochodzenia. Prawa takiego nie ma wyłącznie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co więcej podmiot ten wymaga niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Spółka z o.o. zabezpiecza także majątek wspólników w przypadku, gdy prowadzona przez nich firma wpadnie w długi, gdyż wszelkie należności będą regulowane wyłącznie z majątku spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się jednak z zasadniczą wadą, konkretnie długą i skomplikowaną rejestracją, która zająć może nawet kilka tygodni.

Polscy obywatele mogą znacznie ograniczyć czas rejestracja poprzez wykonanie jej za pomocą platformy ePUAP. Obcokrajowcy nie mają takiego przywileju, gdyż dostęp do tej platformy posiadają wyłącznie osoby posiadające numer PESEL.

Cudzoziemcy mogą jednak zdecydować się na zakup gotowej spółki, która umożliwi im natychmiastową działalność na rynku.