Gotowe założone spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa dysponująca osobowością prawną. Charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, że w przypadku zadłużenia spółki wszelkie należności regulowane będą z majątku spółki, a prywatne mienie wspólników pozostanie bezpieczne. Spółka z o.o. wiąże się jednak z wieloma korzyściami. Stanowi je między innymi niewielki kapitał zakładowy w wysokości 5 tysięcy złotych, możliwość poprowadzenia działalności w dowolnym celu prawnie dopuszczalnym, a także fakt, iż spółka ta może być założona przez każdego za wyjątkiem innej jednoosobowej działalności gospodarczej niezależnie także od kraju ich pochodzenia.

Spółka z o.o. wiąże się jednak z długą i problematyczną rejestracją, która w skrajnych przypadkach zajmować może nawet kilka miesięcy. Na szczęście niedogodności związane z rejestracją można w pełni zredukować poprzez zakup gotowej spółki z o.o.. Tym sposobem w przeciągu jednej doby stajesz się właścicielem podmiotu w pełni przygotowanego by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność.