Jak długo trwa zmiana danych w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest doskonałą bazą danych, gdyż zawiera wiele informacji na temat prowadzonych działalności gospodarczych. Bazując na informacjach w nim podanych, chcielibyśmy mieć pewność, ze są one prawdziwe i ciągle aktualne, dlatego tak ważne jest aktualizowanie danych.

Dokonując jakiejkolwiek zmiany z strukturach działalności bądź składu spółki, zobligowani jesteśmy do zgłoszenia tych zmian w KRS. Dokonuje się tego za pomocą odpowiedniego wniosku, na rozpatrzenie którego sąd rejestrowy ma 7 dni od momentu zapoznania się z nim. W praktyce jednak często jest trwa to dłużej niż tydzień. Dlaczego? Ponieważ składane wnioski często są niekompletne lub niepoprawnie uzupełnione, wskutek czego przedsiębiorca zostaje zmuszony do poprawienia go. W tym właśnie momencie cała procedura powtarza się od początku i sąd ma znowu 7 dni na rozpatrzenie wniosku.

Stosunkowo dobrym rozwiązaniem jest zlecenie sformułowania tego wniosku podmiotom zewnętrznym, które oferują pomoc w tej właśnie dziedzinie. Wybierające spośród licznych biur i szerokiego grona specjalistów, warto oprócz ceny zwracać uwagę na doświadczenie, które jest kluczowe w tej kwestii.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami i podjęcia ewentualnej współpracy, gdyż również zajmujemy się formułowaniem wniosków.