Jak działają spółki komandytowe?

Obecnie istnieje wiele form prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może dobrać dany rodzaj do swych potrzeb. Jedną z form prowadzenia działalności są spółki komandytowe.

W spółce komandytowej mamy komandytariuszy i komplementariuszy. Pierwsi, za zobowiązania spółki odpowiadają tylko częściowo (do ustalonej kwoty). Natomiast drudzy odpowiadają całym majątkiem za zobowiązania spółki oraz muszą ją reprezentować i zajmować się bieżącymi sprawami.

W opisywanym rodzaju spółki (nie posiadającym osobowości prawnej) istniej możliwość prowadzenia księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów lub w formie księgi handlowej. Znaczna część przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie uproszczonej księgowości.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat działalności spółek komandytowych? Oczywiście możesz poszukać informacji w Kodeksie Spółek Handlowych, ale odpowiedź otrzymasz sprawniej, gdy skontaktujesz się z naszymi specjalistami. Udzielą Ci oni odpowiedzi na wszelkie pytania w dziedzinie spółek komandytowych, ich funkcjonowania i działalności.