Jak otworzyć oddział zagranicznej firmy w Polsce jak założyć?

Zastanawiasz się jak otworzyć oddział zagranicznej firmy w Polsce jak założyć? Potrzebujesz najważniejszych informacji obejmujących zakres otworzenia oddziału firmy w Polsce? Zapraszamy do lektury.

Przedsiębiorcy zagraniczni mają prawo wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez utworzenie dodatkowego oddziału z siedzibą w Polsce. Istotne jest tutaj spełnienie „zasady wzajemności”.

Warto pamiętać o tym, że dla przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady prowadzenia działalności gospodarczej, jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

Należy pamiętać o tym, że przedmiotem działalności może być wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Rozpoczęcie działalności oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS.