Jak przebiega proces rejestracji spółki?

Proces rejestracji spółki jest różny w zależności od wybranego jej rodzaju. Jednak pewne elementy są podobne dla wszystkich rodzajów. W Polsce obowiązuje podział na spółki cywilne i handlowe, którego dokonuje się ze względu na kodeks, którego przepisy regulują działanie danej spółki. Wpływa to na przebieg procesu rejestracyjnego każdego z tych rodzajów.

Rejestracji spółek cywilnych dokonuje się u urzędzie gminy, za pomocą wniosku CEIDG-1 który musi złożyć każdy wspólnik tej spółki. Proces rejestracji spółki cywilnej powinien zostać poprzedzony spisaniem umowy. Wadą tej spółki jest odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Ważne jest by spółki takie były zakładane przez osoby mające do siebie duże zaufanie.

Przebieg rejestracji spółek handlowych jest trochę inny. Przede wszystkim dokonuje się go Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu trzeba złożyć w właściwym sądzie rejestrowym odpowiedni wniosek o wpis wraz z wymaganymi dla danej formy załącznikami. Należy liczyć się także z obowiązkiem pokryciem opłat sądowych. Również rejestracja spółek handlowych powinna zostać poprzedzona spisaniem umowy, której forma dla niektórych rodzajów spółki musi być notarialna.