Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej?

Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. W tym artykule postaramy się na nie odpowiedzieć.

Na początku trzeba zarejestrować swoją firmę, by mogła legalnie działać. W zależności od wybranej formy działalności gospodarczej proces ten może przebiegać różnie. Najczęściej ludzie decydują się na prowadzenie własnego biznesu w formie spółek. Jest to najlepsza decyzja, ponieważ wspólne podejmowanie działalności gospodarczej ma wiele zalet. Można zgromadzić większy kapitał, otrzymać wsparcie od osób o większych znajomościach w branży.

Założenie spółki zaczyna się od spisania umowy. W przypadku niektórych spółek wymagane jest aby dokument ten miał formę aktu notarialnego. Jest tak np. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po spisaniu umowy można dokonać rejestracji. W tym celu należy udać się do sądu właściwego dla siedziby spółki prowadzącego rejestr przedsiębiorców i złożyć odpowiednie dokumenty. Są nimi wniosek o wpis z odpowiednimi załącznikami oraz odpis z aktu umowy. Po dokonaniu opłat sądowych spółka może zacząć legalnie działać.