Jak utworzyć spółkę z o.o.

W Polsce największa ilość firm prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na popularność tej jednostki wpływa przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę oraz niewielki kapitał zakładowy wymagany do jej założenia. Potencjalni przedsiębiorcy bardzo często pytają o to jak utworzyć spółkę z o.o.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niestety pozostawia wiele do życzenia. Jest to proces długi i skomplikowany. Wymaga sporządzenia wielu dokumentów oraz odwiedzenia kilku urzędów przez co przeciętnie zajmuje kilka tygodni, a czasem nawet parę miesięcy.

Niedogodności rejestracyjne można w znacznym stopniu ograniczyć decydując się na zakup gotowej spółki, czyli podmiotu który przeszedł już pełną rejestrację w związku z czym jest przygotowany do natychmiastowego rozpoczęcia aktywności na rynku.

Kupując gotową spółkę formalności ograniczają się do złożenia podpisu na umowie spółki w obecności notariusza. Tym samym zakup gotowej spółki trwa od od kilku dni do zaledwie jednej doby.