Jak wygląda założenie spółki komandytowej?

Założenie spółki komandytowej bardzo przypomina proces zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Idea spółki komandytowej polega na prowadzeniu działalności gospodarczej pod własna firmą. Charakterystyczny dla tego rodzaju spółki jest fakt posiadania dwóch rodzai wspólników: komandytariuszy i komplementariuszy. Pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi komplementariusz (własnym majątkiem). Z kole komandytariusz odpowiada tylko do wysokości tak zwanej sumy komandytowej.

Pierwszym krokiem do założenia spółki komandytowej jest sporządzenie umowy (koniecznie w formia aktu notarialnego!). To najważniejszy dokument w przedsiębiorstwie, gdyż określa i reguluje zasady jego działania. Umowa musi zawierać informacje takie jak:

  • przedmiot działalności spółki
  • siedziba spółki
  • wartość wkładów wniesionych przez wspólników
  • kwotowo oznaczony zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza (“suma komandytowa”).

Kolejny bardzo ważnym krokiem jest jest zgłoszenie spółki w krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W tym celu należy złożyć odpowiednio wypełnione wnioski i formularze. Spółka komandytowa po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, zaczyna funkcjonować jako jako osobowa spółka prawa handlowego w obrocie gospodarczym.