Jak założyć profil zaufany ePUAP?

Nim odpowiemy na pytanie związane z tym, w jaki sposób zakłada się zaufany profil ePUAP postaramy się w dużym skrócie przedstawić Państwu samą istotę Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Platforma ta powstała z myślą o umożliwieniu osobom fizycznym załatwiania wielu spraw urzędowych, w sposób uproszczony – przez Internet. Sprawami tymi są między innymi ubieganie się o dotacje ze środków Unii Europejskiej, rejestrowanie samochodu czy składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Założenie zaufanego profilu ePUAP nie jest trudnym zadaniem, sprowadza się do wykonania trzech prostych czynności, do których należą:
a. założenie konta na platformie ePUAP, którą znajdziemy na stronie www.epuap.gov.pl,
b. wypełnienie krótkiego formularza elektronicznego
c. zweryfikowanie danych i potwierdzenie danych wpisanych w formularzu w jednym z punktów (urząd miasta, urząd gminy, starostwo powiatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).

W razie jakichkolwiek pytań związanych z profilem ePUAP, zapraszamy do kontaktu.