Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prawna, która zacznie obowiązywać już od 1 marca 2020 r. Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Do założenia jej wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 złoty. Spółkę taką założymy bardzo szybko, bo w zaledwie 24 godziny.

P.S.A. może zostać założona nawet przez jedną osobę. Co istotne akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcje tej spółki nie mają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Wkład można wnieść zarówno pieniężny, jak i niepieniężny.

Do uproszczeń związanych z prostą spółką akcyjną zaliczyć należy:
– szybszą rejestrację spółki,
– podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
– przeprowadzenie zgromadzeń także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
– prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej,
– brak rady nadzorczej,
– świadczenie pracy oraz usług równoznaczne z wkładem,
– łatwiejszą likwidację.