Jak założyć spółkę komandytową krok po kroku?

Spółka komandytowa jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce występują komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez odpowiedzialności całym swoim majątkiem. Komandytariusze mają prawo do reprezentowania spółki oraz obowiązek do prowadzenia spraw spółki. Nazwisko albo firma musi się znaleźć co najmniej jednego komplementariusza w firmie spółki komandytowej lub komandytowo- akcyjnej. Komandytariusz może reprezentować spółkę komandytową jedynie jako pełnomocnik. Nie ma on prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki tak, jak komplementariusz. Komandytariusz ma prawo udziału w zyskach spółki. Nazwisko lub firma komandytariusza nie może być zamieszczona w firmie spółki. Jeżeli zastanawiasz się jak założyć spółkę komandytową krok po kroku pomożemy udzielić Ci odpowiedzi.

Na samym początku należy zapisać umowę, która jest w formie aktu notarialnego. W umowie powinna być umieszczona nazwa i siedziba firmy, przedmiot działalności oraz czas trwania. Kolejnym krokiem do założenia spółki komandytowej jest zarejestrowanie spółki w wydziale sądu administracyjnego. Wniosek może być składany osobiście lub drogą pocztową. Podstawowym formularzem jest druk KRS – W1, dodatkowo trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do KRS. W Krajowym Rejestrze Sądowym należy złożyć umowę spółki, wzory podpisów osoby upoważnionej do reprezentowania spółki oraz wykaz wspólników wraz z ich adresami. Następnie w Urzędzie Skarbowym trzeba zostawić REGON, NIP oraz zgłoszenie płatnika ZUS.