Jak założyć spółkę partnerską?

Wśród wielu zawodów w Polsce istnieją takie, zaliczane do wolnych zawodów. Są to na przykład lekarz, adwokat, księgowa, architekt. Dla osób wykonujących zawody o tej specyfikacji, przeznaczona jest spółka partnerska.

Założenie tej spółki jest bardzo podobne do założenia spółki jawnej. Jedyny wyjątek w kwestii prawnej stanowi, to że może zostać założona przez osoby, wykonujące wolne zawody. Na początku zakładania należy sporządzić umowę spółki, która na szczęście nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Dopiero po tym etapie można zacząć proces rejestracji w KRS. W tym celu należy sporządzić właściwą dokumentację czyli wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz wymagane załączniki do niego. Trzeba je złożyć w najbliższym, lecz właściwym dla siedziby spółki sądzie, prowadzącym wydział KRS. Poza dokumentacją w sądzie należy uiści opłaty sądowe, za wpis do rejestru i ogłoszenie w MSiG.

Założenie spółki partnerskiej nie jest bardzo trudne, ale nie jest też łatwe. Często przydatna okazuje się pomoc z strony specjalistów. Osoby, chcące z niej skorzystać, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomożemy założyć każdą spółkę.