Jak założyć spółkę zoo?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza i najchętniej wybierana forma prowadzenia działalności na polskim rynku.
 
Zatem jak założyć spółkę zoo?
Pierwszym krokiem do zaistnienia spółki jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać: nazwę, siedzibę firmy, dane wspólników, wielkość wniesionego kapitału, ilość udziałów jakie zostały pokryte przez wspólników, rodzaj prowadzonej działalności. W momencie podpisania umowy stajemy się “spółką w organizacji”. Od tej chwili mamy czas maksymalnie do 6 miesięcy na wpis do KRS. W tym okresie spółka ma czas na powołanie organów i wniesienie kapitału zakładowego.
 
Jeżeli mamy już umowę w “ręku”, a kapitał zakładowy został wniesiony, udajemy się do KRS. Dzięki temu nasza spółka otrzyma osobowość prawną, co pozwoli spółce na podejmowanie w jej imieniu czynności prawnych.
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania numeru REGON. W tym celu należy udać się do Urzędu Statystycznego, gdzie w celu uzyskania numeru składamy wniosek RG-1. Przedsiębiorcy będący podatnikami otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP. Aby otrzymać numer NIP należy udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć odpowiedni wniosek (NIP-1 jeżeli spółka zostaje założona przez osoby fizyczne lub NIP-2 gdy przez osoby prawne). Podmiot rozpoczynający działalność zobowiązany jest do zgłoszenia siebie i wspólników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Ostatnim krokiem założenia spółki z o.o. jest założenie rachunku bankowego.