Jak założyć spółkę?

Założenie własnego przedsiębiorstwa w formie spółki to dobre i wygodne rozwiązanie. Początkowo za nim zacznie się etap rejestracji przedsiębiorstwa należy zastanowić się nad rodzajem spółki, jaki się wybierze. Każdy z rodzajów spółki charakteryzują pewne cechy na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę.

Po wyborze rodzaju spółki należy spisać jej umowę. W większości spółek wymaga się, aby dokument ten miał formę aktu notarialnego. Spisana umowa umożliwia podjęcie dalszych etapów rejestracji przedsiębiorstwa. Większość spółek rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy w nim złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz uiścić stosowne opłaty sądowe. Dzięki tej czynności niektóre przedsiębiorstwa otrzymują osobowość prawną, która pozwala im na możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków. Dzieje się tak w spółce akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Założenie spółki mogą wykonać za nas wyspecjalizowane w tym zakresie firmy takie jak my, dzięki czemu można oszczędzić czas i szybciej rozpocząć własny biznes. Warto się nad tym zastanowić.