Jak założyć własną firmę?

Kiedy ma się już przemyślany pomysł na założenie własnego biznesu przychodzi czas na założenie przedsiębiorstwa. Na tym etapie wielokrotnie pojawia się pytanie – jak to zrobić?

Założenie firmy zaczyna się od wyboru formy działalności. Może być to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka lub spółdzielnia. Najlepszym wyborem na ogół jest spółka. Pozwala na prowadzenie wspólnej działalności, a więc większy kapitał i wsparcie.

Założenie spółki handlowej zaczyna się od spisania umowy. W przeciwieństwie do spółek cywilnych, umowa w większości spółek handlowych musi mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli umowa zostanie spisana, można przystąpić do kolejnego etapu, którym jest rejestracja przedsiębiorstwa. Zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorstw dokonuje się w sądzie prowadzącym wydział KRS, właściwym dla siedziby spółki. Tam składa się wniosek o wpis oraz dokonuje się opłat sądowych.

Przedsiębiorstwo, które ma działać na rynku musi również posiadać NIPi REGON, zgłosić się do ubezpieczeń społecznych, założyć rachunek bankowy oraz zgłosić się jako płatnik podatku VAT.