Jak zarejestrować spółkę z o.o?

Rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można dokonać na trzy sposoby. Najbardziej znaną metodą jest samodzielna rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokonuje się jej przez złożenie w właściwym dla siedziby spółki sądzie rejestrowym, wniosku o wpis oraz odpisu z aktu notarialnego umowy. Po uiszczeniu opłat za wpis i ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym i Sądowym, spółka otrzymuje osobowość prawną.

Spółkę z o.o. można zarejestrować w KRS, także za pośrednictwem Internetu. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i za pomocą tego systemu, dokonać niezbędnych zmian. Taki sposób skraca czas rejestracji w KRS, jednak niektóre czynności należy dokonać samemu.

Ostatnim, najlepszym rozwiązaniem jest danie zlecenia firmie zajmującej się zakładaniem przedsiębiorstw. Nasza firma świadczy takie usługi. Wystarczy się z nami skontaktować, a my dokonamy za Ciebie rejestracji twojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.