Jak zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR?

Wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie 7 dni od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym chyba, że spółka została założona przed 13.10.2019 roku, wtedy jednostka ma pół roku, czyli do 13.04.2019 roku.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, aby dokonać zgłoszenia wystarczy wypełnić wniosek i zawrzeć w nim dane identyfikacyjne spółki oraz informację o członkach zarządu oraz beneficjencie rzeczywistym.

W informacjach o beneficjencie rzeczywistym należy wypełnić:
– imię i nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– numer PESEL,
– informację o wielkości udziałów w spółce,
– uprawnienia danej osoby fizycznej.

Aby dokonać zgłoszenia wystarczy wejść na stronę ministerstwa, wypełnić formularz i opatrzyć go podpisem elektronicznym. Osoby, które nie posiadają e-podpisu muszą go niezwłocznie założyć, zanim zgłoszą się jako beneficjent rzeczywisty.