Jaką spółkę wybrać?

Rozpoczęcie własnego lub wspólnego biznesu wiąże się z pytaniem o wybór formy działalności gospodarczej. Najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie wspólnego biznesu, stąd warto zdecydować się na założenie spółki.

W Polsce istnieje kilka rodzajów spółek. Są nimi:
Spółki cywilne, działające w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Ich rozpoczęcie i prowadzenie jest stosunkowo łatwe. Jednak brak ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólników, powoduje że spółkę tę powinny zakładać osoby, które bardzo sobie ufają. Kolejną wadą jest mała możliwość zgromadzenia większego kapitału.
Spółki handlowe osobowe, do których należą: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Każda z nich ma pewne specyficzne cechy, które umożliwiają pozyskanie do współpracy doświadczonych osób, zgromadzenie większego kapitału, lub połączenia się w celu obniżenia kosztów i lepszej obsługi klientów.
Spółki handlowe kapitałowe, tworzone są przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Ich zaletami są ograniczona odpowiedzialność wspólników i możliwość pozyskania dużego kapitału.

Dokonując wyboru wśród wszelkich rodzajów spółek należy wziąć pod uwagę możliwości i ograniczenia, jakie daje każda z tych form.