Jakie są etapy zakładania spółki z o.o.?

Na rozpoczęcie działalności w formie spółki z o.o decyduje się coraz więcej osób. Powodem tego zjawiska jest na pewno atrakcyjność tej formy. Dzięki ograniczonej odpowiedzialności wspólników prowadzenie biznesu jest bezpieczniejsze, a niskie koszty założenia powodują, że dużo osób może sobie na to pozwolić.

Etapy zakładania tej spółki to:
– Sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Na tym etapie należy udać się do notariusza, aby umowa spółki uzyskała właściwą formę. Wiąże się z opłatą – taksa notarialna, której wysokość ustalana jest na podstawie zgromadzonego kapitału podstawowego.
– Zebranie kapitału początkowego w wysokości odpowiadającej przepisom Kodeksu Spółek Handlowych.
– Rejestracja spółki z Krajowym Rejestrze Sądowym. Etap ten polega na złożeniu we właściwym dla siedziby spółki sądzie rejestrowym wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami oraz uiszczeniu opłaty sądowej za wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sadowym.

Proces powstawania tej spółki może wydawać się prosty. W rzeczywistości jego przebieg sprawia wielu osobom trudności. Z tego tez powodu powstały rozwiązania, które mają ułatwić założenie spółki z o.o. Zaliczyć do nich należy możliwość zakupu gotowej spółki lub usługę polegającą na zakładaniu firm.