Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z prostszych form prowadzenia firmy. Posiada ona tylko jednego właściciela, który zajmuje się wszystkimi procesami: polityką zatrudnienia, wynagrodzeniem oraz dysponowaniem majątku.

Również założenie takiego biznesu nie wymaga zbyt wiele wysiłku i umiejętności. Na początku należy złożyć wniosek CEIDG – 1, który znaleźć się może w urzędzie gminy lub miasta drogą elektroniczną, pocztową, lub osobiście. Następnym krokiem po Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest numer podatkowy oraz identyfikacyjny. Mowa tu o numerze REGON oraz NIP. Numer REGON nadawany jest przez Główny Urząd Statystyczny i składa się z dziesięciu bądź czternastu cyfr, a za NIP odpowiada Urząd Statystyczny. Jak widać nie jest to bardzo skomplikowany proces, jednak tak czy inaczej może sprawiać kłopoty, dlatego warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami dotyczącymi rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. Zachęcamy do współpracy!