Jednosoobowa spółka z o.o.

Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza możliwość prowadzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednoosobowa spółka z o.o. może zostać założona zarówno przez osobę fizyczną jak i inne podmioty. Warunkiem jest jednak fakt, iż inna jednoosobowa spółka z o.o., nie może być jedynym udziałowcem kolejnej jednoosobowej spółki.

W odróżnieniu od spółki posiadającej co najmniej dwóch wspólników, jednoosobowa spółka z o.o.powstaje na mocy zawarcia aktu założycielskiego (a nie umowy!), sporządzonego przez jedynego wspólnika.

W przypadku jednoosobowej spółki w organizacji jej reprezentantem nie moze być jedyny wspólnik. Funkcję reprezentacyjna pełnić może zarząd (bez udziału wspólnika) lub powołany przez wspólnika pełnomocnik.

Kodeks Spółek Handlowych określa także konieczność dokonywania wszelkich czynności prawnych w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy spółka reprezentowana jest przez jedynego wspólnika, pełniącego zarazem funkcję jednoosobowego zarządu.

Jednoosobowa spółka z o.o. ciągle stanowi dla Cibie niejasne zagadnienie? Skontaktuj się z naszymi specjalistami i uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cie pytania.