Kapitał 1 zł w Prostej Spółce Akcyjnej

W założeniu prosta spółka akcyjna została opracowana z myślą o działalności innowacyjnej i jej specyficznych potrzebach. W praktyce nie zostały jednak wprowadzone żadne ograniczenia. Oznacza to, że na założenie prostej spółki akcyjnej może zdecydować się każdy przedsiębiorca, który dostrzega w niej potencjał.

Najwięcej korzyści P.S.A. zapewni przedsiębiorcom, którym zależy na:
– szybkiej i prostej rejestracji działalności,
– pełnym wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy podejmowaniu decyzji,
– elastycznej strukturze kapitałowej.

Kapitał 1 zł w prostej spółce akcyjnej to nie żart!

Kapitał zakładowy to wkład, który wspólnicy wnoszą do spółki w momencie jej założenia. Może on przybierać zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną. Ta druga obejmuje na przykład aport, wierzytelności, nieruchomości, majątkowe prawa autorskie. W zależności od konkretnego rodzaju spółki, przepisy polskiego prawa wymagają określoną, minimalną wysokość kapitału zakładowego.