Kapitał w spółce komandytowej

Każda firma posiada kapitał, który służy do finansowania jego majątku, który służy wypracowywaniu zysków spółki. Kapitał spółki może być własny np. z wyemitowanych udziałów lub obcy np. z otrzymanego kredytu.

Zazwyczaj pierwszym kapitałem (początkowym) w spółce komandytowej jest suma komandytowa wniesiona przez komandytariuszy czyli wspólników odpowiedzialnych za zobowiązania spółki właśnie do wysokości wniesionej kwoty. Kapitał w tej spółce ma swoją odpowiednią nazwę podobnie jak w innych spółkach osobowych czyli kapitał wspólników. Służy one przede wszystkim finansowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Innym kapitałem jaki może występować w spółce komandytowej jest kapitał zapasowy. Pochodzi on z wypracowanego i przeznaczonego na ten cel zysku. Najczęściej służy on finansowaniu nowych inwestycji w firmie lub może posłużyć pokryciu ewentualnej straty. Warto aby firma w miarę możliwości utworzyła taki kapitał.

Zaletą kapitału początkowego w spółce komandytowej jest to, że jego minimalna wysokość nie jest ustalona przez przepisy prawne, co stanowi duże udogodnienie dla osób ją zakładających i wpływa na niskie koszty jej założenia.