Kapitał zakładowy sp z o.o.

Każda firma potrzebuje środków na finansowanie swojego majątku. Bierze go z zgromadzonego kapitału w wyniku wypracowanego zysku lub wniesionych środków podczas jej zakładania. Kapitały w przedsiębiorstwie można podzielić na podstawowe i pomocnicze. Ich nazwy stosowane m.in. w bilansie, są zależne od formy przedsiębiorstwa.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżnia się kapitał udziałowy powstały z emisji udziałów, zakupionych przez wspólników firmy. Z niego, ale nie tylko finansuje się majątek przedsiębiorstwa. Kodeks spółek handlowych jasno określa wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Minimalny wymagany kapitał spółki z o.o. jest jedną z wielu jej zalet. Stosunkowo niska kwota w porównaniu z innymi formami, takimi jak spółka akcyjna sprawia że, wybór jej na formę prowadzenia działalności gospodarczej jest znakomitym wyborem.

Zdecydowanym na to rozwiązanie polecamy możliwość zlecenia założenia spółki lub jej zakup w celu szybszego i wygodniejszego rozpoczęcia działalności gospodarczej.