Komandytariusz w spółce komandytowej

Cechą charakterystyczna spółki komandytowej jest występowanie dwóch różnych rodzajów wspólników. Są nimi komandytariusz i komplementariusz. Komplementariusze prowadza sprawy spółki i ja reprezentują. Maja także nieograniczoną odpowiedzialność majątkową co oznacza że w razie długów firmy na ich pokrycie może zostać przeznaczonych ich prywatny majątek.

Drugi rodzaj wspólników stanowią komandytariusze. Ich cecha jest to że nie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, lecz do wyznaczonej w umowie spółki wielkości zwanej kwota komandytową. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby doświadczone, mające znajomości, znające branżę w której działa firma, mogą włączyć się do wspólnego działania nie ryzykując swoim majątkiem. Nie mogą jednak reprezentować spółki i prowadzić jej spraw bez odpowiedniego poręczenia zwanego prokurą.

Wybór spółki komandytowej jest bardzo polecamy osobom chcącym działać, lecz nie mającym dużego doświadczenia w danej dziedzinie, ponieważ ta forma spółki umożliwia pozyskanie do współpracy osób bardziej doświadczonych.