Komandytowa spółka z o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ umożliwia ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników, niewielkie koszty założenia i możliwość prowadzenia większości rodzajów działalności w tej formie. Jednak ma pewna wadę – podwójne opodatkowanie. Polega to na tym że, podatek płaci się od zysków spółki, a następnie właściciele spółki płacą podatek dochodowy od dochodu stanowiącego część zysku.

Rozwiązaniem na tą niekorzystną sytuację jest możliwość prowadzenia komandytowej spółki z o.o. W takim przypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się komplementariuszem spółki komandytowej, a właściciel lub właściciele spółki z o.o. jako osoby fizyczne komandytariuszami w spółce komandytowej. Ponieważ podział zysku w tej formie działalności nie jest uzależniony od udziału, spółka z o.o. otrzymuje niewielką część zysku jaką poddaje się podwójnemu opodatkowaniu, natomiast większość trafia do komplementariuszy. Kwota stanowi ich zysk, który nie podlega podwójnemu opodatkowaniu.