Koszta założenia spółki z oo 2016

Koszta związane z założeniem spółki z oo w 2016 roku nie będą znacząco różnić się od tych w poprzednich latach, chyba że obniżenie wysokości kapitału zakładowego do 1 zł, które jest planowane właśnie na ten rok, okaże się rzeczywistością.

Do tego czasu koszta założenia spółki z oo nie ulegną zmianie i tak:

– koszt przygotowania umowy spółki w formie aktu notarialnego zależny jest od ustalonej przez prawnika kwoty,
– opłata za odpis umowy spółki kosztuje 6 zł za każdą stronę,
– poświadczenie zgodności podpisu członków zarządu to 20 zł za każdy podpis,
– należy wnieść opłatę za rejestrację spółki w KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– opłata skarbowa (opcjonalna) za zgłoszenie do VAT z potwierdzeniem to 170 zł,
– uiszczamy podatek PCC wynoszący 0,5 % wartości kapitału zakładowego wnoszonego gotówką.

Warto wspomnieć, że oprócz wyżej wymienionych możemy liczyć się również z innymi, dodatkowymi kosztami.