Koszty prowadzenia fundacji

Fundacja jest podmiotem powoływanym w celu podejmowania działań mających przynieść pozytywne skutki społeczne lub gospodarczo użyteczne. Najczęściej tworzona jest przez jedną lub kilka osób (fizyczne lub prawne). Ważne jest, że ta forma prawna może zostać założona przez obywateli Polski oraz obcokrajowców (siedziba musi znajdować się w Polsce).

Jakie są koszty prowadzenia fundacji?

Powiedzenie mówi „ Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze – załóż fundację.” Wynika z tego, że fundacja obliguje do wniesienia określonej kwoty pieniędzy na realizację celów zawartych w statucie.

Przyjęte jest, że minimalna wysokość funduszu założycielskiego wynosi od 500 zł do 100 zł. Nie jest to jednak nakazane przez prawo.

Koszty prowadzenia fundacji uzależnione są od celów fundacji oraz tego, czy chce ona od razu podjąć działania je realizujące.

Warto wspomnieć również, że osoby, które chcą założyć fundację już na samym początku muszą ponieść koszty związane ze złożeniem wniosku w KRS.